De vacht van zoogdieren (of het donzige verenkleed van vogels) is het enige warmte-isolerende materiaal dat als zodanig door de natuur wordt voortgebracht.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de mens al zeer snel gebruikmaakte van die natuurlijke rijkdom en in het bijzonder van schapenwol om zich te kleden en zelfs om zijn woning of “derde huid” beter tegen de kou te beschermen.

Dankzij de gekroesde vezel kan een grote hoeveelheid lucht worden opgeslagen en zo verhoogt het vermogen om te isoleren.

In de koude streken deed wolvilt in de joerten en in bijna alle woningen van de nomaden duizenden jaren lang dienst als warmtebarrière.

Sporen van gebruik ervan in de woning van de sedentaire mens gaan terug tot de middeleeuwen.

In de Germaanse landen werd schapenwol sinds 1990 industrieel bewerkt tot een erkend bouwmateriaal.
De fabriek waar de producten van KLIMALAN worden vervaardigd, bevindt zich in Duitsland en meer bepaald in Beieren (Dinkelsbühl).

De scheerwol wordt eerst gewassen voor het verwijderen van al het vuil en vooral het wolvet, een stof met een typische geur die wordt afgescheiden door de huid van het dier en die onder andere parasieten moet afstoten.
Vervolgens wordt de wol behandeld met Mitin, een natuurlijk middel tegen insecten en motten dat is samengesteld op basis van permethrin. Dat duurzame product geeft na gebruik geen geur af, wordt voor de mens als ongevaarlijk beschouwd en is goedgekeurd door de verkopers van ecologische materialen.
Daarna wordt de wol gekaard en getextureerd, met als resultaat de verschillende producten van hoge kwaliteit die samen het volledige assortiment vormen.

Ongelofelijk maar waar, schapenwol zuivert de lucht! De eiwitten in de vezels van de schapenwol bezitten ketens van aminozuren die hoge concentraties moleculen van schadelijke stoffen evenals onaangename geuren kunnen absorberen en neutraliseren. Dat proces wordt chemiesorptie genoemd.

Het formaldehyde ondergaat een condensatiereactie waarbij het schadelijke methylol wordt omgezet in neutraal methanol en definitief wordt vastgezet. De schadelijke stoffen worden niet alleen geabsorbeerd maar ook volledig uitgeschakeld.

Het aldehyde en de afgeleide stoffen zijn onder andere aanwezig in verf, lak, lijm, bindmiddel, warme vetten en ontsmettingsmiddelen.
De reactie van het formaldehyde met de ketens van aminozuren in het eiwit van de wol wordt reeds jarenlang doeltreffend benut voor de sanering van gebouwen die aan hoge concentraties formaldehyde zijn blootgesteld.

KLIMALAN: DE OPLOSSING VOOR GELUIDSISOLATIE IN HUIS

Naast absorberend en thermisch isolerend is schapenwol ook een uitstekend isolatiemateriaal tegen geluid dat ware akoestische oplossingen biedt.

Geluidshinder is niet prettig in een appartement, maar ook in een vrijstaand huis zijn de geluiden afkomstig van het verkeer, omliggende huizen of de regen of hagel op het dak hinderlijk... tenzij u goede contact- en luchtgeluidsisolatie aanbrengt.

We kunnen onderscheid maken tussen twee soorten geluiden. De luchtgeluiden enerzijds verplaatsen zich via de lucht en komen van buitenaf. De contactgeluiden anderzijds komen vanuit de woning zelf en verplaatsen zich via de vloeren, muren en plafonds.

Elk geluid bestaat uit golven die gedeeltelijk worden geabsorbeerd door vaste voorwerpen, maar het grootste deel blijft waarneembaar voor het menselijk oor. Contactgeluidsisolatie dient om die geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. De prestaties van het systeem kunnen worden gemeten met behulp van de isolatiewaarde Rw, uitgedrukt in decibels.

Contactgeluidsisolatie voldoet aan drie basisprincipes:
Ten eerste de wet van het soortelijk gewicht die zegt dat hoe zwaarder het isolatiemateriaal is, hoe beter ook de isolerende werking zal zijn. Ten tweede de wet massa – veer - massa die de absorptiekwaliteit van een veer bepaalt. Tot slot de wet van de waterdichtheid die bepaalt dat geluid gefilterd wordt door lucht.

Concreet zijn de dikte en de dempende eigenschappen van de veer van fundamenteel belang. Het geluid botst namelijk tegen een eerste massa, bijvoorbeeld een muur, waarna de veer het meteen opvangt en dempt vooraleer het naar een tweede massa over te dragen. Een dergelijke veer bestaat uit lucht gevuld met een bepaald isolatiemateriaal. Hoewel er vele isolerende vullingen bestaan, genieten natuurlijke isolatiematerialen zoals het isolatiemateriaal uit schapenwol KLIMALAN uiteraard de voorkeur omdat ze milieuvriendelijk zijn en de beste prestaties leveren.

In hoge mate vuurbestendig.

Wat brand betreft, is de vuurbestendigheid van het isolatiemateriaal uit schapenwol van KLIMALAN zeer groot.
Als de wol is gereinigd en van het wolvet is ontdaan, bedraagt de temperatuur van zelfontbranding 580°. Door die eigenschap is de wol van alle natuurlijke vezels verreweg de moeilijkst ontvlambare.
Brandende wol dooft vanzelf, het vuur grijpt niet om zich heen en verspreidt vooral geen giftige gassen. Wol verkoolt en brandt langzaam op zonder te ontvlammen.

De wol is van nature al moeilijk ontvlambaar en krijgt bovendien nog een behandeling tegen vuur, hoofdzakelijk op basis van boriumzout.

Rollen schapenwol

De wol wordt gebonden en getextureerd zodat rollen met verschillende formaten en dikten worden verkregen die geschikt zijn voor isolatie tussen horizontale of schuine delen van een constructie.
De rollen zijn verkrijgbaar met de wol bevestigd op een vilten vlies ter ondersteuning:
KLIMAVLIES NWL of met losse wol zonder vilten drager: NWL PUR.

Dichtheidsbereik van de KLIMAVLIES NWL : 35 – 40 km/m³
 • vloer
 • hellende daken
 • spitse dakconstructies
 • opvulling van tussenruimtes

Licht buigbare platen schapenwol

De wol wordt gebonden en getextureerd zodat platen met verschillende formaten en dikten worden verkregen die geschikt zijn voor isolatie tussen verticale, horizontale en schuine delen van een constructie:

THERMALAN NWT PLA
 • inwendige isolatie van muren
 • isolatie van muren via de binnenkant
 • isolatie van muren via de buitenkant
 • hellende daken

Losse schapenwol

De schapenwol kan als zodanig op de bouwplaats worden gebruikt als isolerend opvulmateriaal dat manueel wordt geplaatst, bij voorkeur vanaf de bovenkant: KLIMALAN LOSSE WOL.

 • vloer
 • opvulling van tussenruimtes in spitse dakconstructies

Vilten schapenwol

In deze uitvoering in de vorm van rollen met een niet-luchtdoorlatende textuur dient de wol vooral als elastisch materiaal voor geluidsisolatie.

Het vilt dempt als onderlaag het geluid van zwevend parket, met een breedte van 1 tot 2 meter en in kleinere rollen om de draagconstructie van de vloer akoestisch af te schermen: KLIMALAN NWF 100/200 en KLIMALAN NWF IN REPEN 10/15

 • parketvloeren
 • zwevend parket
 • Draagconstructies

Gevlochten wol

De wolvezels worden gevlochten en dienen voor de opvulling van randen aan deuren, ramen en allerlei openingen in gevels en daken.

Technische gegevens KLIMALAN

 • Richtwaarde voor warmtegeleidbaarheid (Lambda): 0.035 W/mK
 • Gedrag bij brand: Duitse norm B2 (EN 13501-1) Euroklasse E. Moeilijk ontvlambaar
 • Vormvastheid: (EN 824) < 5 mm/m.
 • Tolerantie dikte: (EN 823) < -5% ; < -5 mm.
 • Dichtheidsbereik: (EN 1602) 35 – 40 Km/m³
 • Weerstand tegen impedantie: (EN 29053) 4,4 kPas/m²
 • Absorptie van water: (EN 1609) < 0.92 kg/m²
 • Weerstand tegen de verspreiding van waterdamp: u = 1
 • Thermisch vermogen: Cp 1630 J/kg*k
 • Brandindex: 5.3 CH
 • Klasse bouwmaterialen: B2 (D)

Kenmerken van de isolatiematerialen van KLIMALAN

 • Comfort evenals een vlotte plaatsing en hantering.
 • Regeling van de vochtigheid.
 • Geluidsisolatie van gevoelig hogere kwaliteit dan de klassieke isolatiematerialen.
 • Gedrag tegenover vuur: vatten moeilijk vuur, doven vanzelf, geven geen giftige geuren af.
 • Knaagdieren komen er niet op af en eten er niet van.
 • Stoten geen vluchtige organische stoffen (VOS) of andere verontreinigende stoffen uit, zonder formaldehyden.
 • Volledig recyclebaar.

De schapenwol van KLIMALAN heeft uitstekende hygroscopische eigenschappen (kan tot 33% van haar gewicht in water absorberen zonder daarbij de isolerende werking te schaden).

Als de buitenmuren voldoende waterdamp doorlaten, kan ze worden gebruikt zonder die doorlatendheid te beïnvloeden.

Invloed op het milieu

 • De schapenwol is uiteraard een hernieuwbare bron aangezien ze een product opwaardeert dat rechtstreeks aan de landbouw is gerelateerd.
 • Recycling en wegruiming: herbruikbaar materiaal.
 • De producten van KLIMALAN bezitten een textuur zonder polyester en zijn dan ook volledig geschikt voor compostering.
 • Geen giftige uitstoot bij brand.
 • Zeer goede akoestische eigenschappen die resulteren in een doeltreffende demping van luchtgeluiden.